Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy iż:

  1. Administratorem Pana/i danych będzie firma Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „MRUCZEK” Wiktor Mruczek z siedzibą 46-083 Nowe Siołkowice ul. Kupska 1.
  2. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu obsługi zapytania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b).
  3. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do obsługi zapytania.
  4. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  5. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie Pana/i danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów ochrony danych osobowych.
  6. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest warunkiem obsługi zapytania.